featured article

24 มิ.ย. 2564

ราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับ บก.น. 8 จัดงานการเสวนาวิชาการกลุ่มย่อย “มิจฉาชีพออนไลน์” เพื่อเสนอแนวทางป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงานถึงที่มาของโครงการพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ที่ไม่ระบุตัวตน (ระยะที่ 1) 

 

ว่าสภาพปัญหาภัยคุกคามจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาศัยช่องโหว่ ทั้งจากคน ระบบ และกระบวนการ ตลอดจนข้อกฎหมายที่ยังมีจุดอ่อน และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่กลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพแอบแฝงเข้ามาหาผลประโยชน์ด้วยกลโกงรูปแบบต่าง ๆ

อ่านต่อ

บทความทั้งหมด