ทำธุรกรรมกับผู้ขายที่ลงทะเบียน
ยืนยันตัวตนกับ ‘ฉลาดโอน’

เช็กตัวตนผู้ขาย

กรอกชื่อ นามสกุล เลขที่บัญชี ชื่อผู้ขาย